Aannemersbedrijf W.A.J. van Benten B.V. is overgenomen door Wits Haaglanden van Benten.

Privacyverklaring

Deze website wordt geëxploiteerd door Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. (kvk-nummer: 27174127), gevestigd te Den Haag. Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De persoonsgegevens die u vrijwillig aan Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. verstrekt worden daarom zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. 

Bezoek van onze website en het verwerken van gegevens
Via onze website kunnen e-mails verstuurd worden middels het contactformulier. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw naam, e-mailadres en telefoonnummer vermeld, evenals eventuele opmerkingen die in uw bericht staan. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen ter beantwoording van uw e-mail.

Gebruik van bijzondere persoonsgegevens
Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u daarom ook af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken.

Gebruik van Cookies
Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn en sommige tracken uw surfgedrag. Daarom wordt voor deze laatste type cookies uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd. Met de plaatsing hiervan worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres.

Analytische cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Derden
Uw persoonsgegevens zullen door Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. hiertoe wettelijk verplicht is. De website van Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Links naar websites van derden
Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. heeft op de website links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de privacyverklaring van Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden op hun websites informatie over u verzamelen. Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens
Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Rechten
U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. van u verwerkt. Op uw verzoek zal Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V., indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen. Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. 

Beveiliging
Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

Wijzigingen Privacy Statement
Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacyverklaring. Het meest actuele beleid is te allen tijde raadpleegbaar op de website van Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V.

Contact opnemen
Indien u vragen heeft over de privacy van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten B.V.
  • E-mail: vanbenten1@hetnet.nl
  • Per post: t.a.v. Aannemingsbedrijf W.A.J. van Benten, Theems 29, 2491BR te Den Haag

 

Deze versie is voor het laatst aangepast op 21 maart 2019